Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Valtaf.nl gaat stoppen! klik hier om erover te lezen.
Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Adverteren op ValtAf.nl

Sociaal platform gericht op een gezonde levenstijl en afslanken.

Valtaf.nl is met ruim 229.000 geregistreerde en actieve leden het grootste afslankplatform voor zowel consument als merk. Consumenten kunnen zich gratis aanmelden voor een eigen profielpagina. Op deze eigen profielpagina kunnen deelnemers dagelijks hun gewicht invoeren, calorieën en beweging bijhouden, weblogs schrijven en informatie verzamelen over afslanken en gezond leven. Deelnemers worden elkaars buddy en steunen elkaar. Deelnemers kunnen behalve elkaar, ook merken volgen. Op de eigen profielpagina ontvangen de deelnemers updates en informatie van zowel de eigen buddies als van de door hen gevolgde merken. Deze merken worden als expert aan Valtaf.nl verbonden. De content op Valtaf.nl wordt geplaatst door de aangesloten experts en door de deelnemers zelf.

Mogelijkheden voor adverteerders.

Experts kunnen op Valtaf.nl zelf een eigen (branded) omgeving inrichten. Bijvoorbeeld Agis.valtaf.nl. Deze omgeving toont een verzameling van activiteiten en interactie tussen de expert en haar volgers. Binnen deze eigen omgeving plaatst de expert zelf relevante content welke ook wordt gepubliceerd in het profiel van de deelnemers die desbetreffende expert volgen. De ruimte om content te plaatsen binnen deze eigen omgeving is onbeperkt.

Waarom?

Met Valtaf.nl kunnen o.a. de volgende online doelstellingen worden behaald.
 • Groter bereik creëren
 • Klantloyaliteit
 • Interactie met de doelgroep
 • Branding
 • Lead Generation
 • Online reputatiemanagement
 • Klantcontact
 • Traffic naar website, webshop of winkel
 • Betere vindbaarheid via zoekmachines

Hoe communiceren?

Door o.a.:
 • Plaatsen van (inhoudelijke en relevante) content binnen de eigen omgeving
 • Doorplaatsen van content op het profiel van de deelnemer
 • Plaatsen van bijvoorbeeld artikelen, nieuwsitems, video’s en recepten
 • Plaatsen van producten in de webshop
 • Aanbieden van betaalde diensten voor deelnemers
 • Aanbieden van downloads en/of E-books
 • Uitzetten van polls en enquêtes
 • Discussies starten en/of reageren op bestaande discussies binnen de diverse fora
 • Invullen van expertpositie door vragen van volgers te beantwoorden
 • Verzamelen van reviews en ervaringen van deelnemers

Tarief

De kosten voor een licentie bedragen € 1750,- per maand. Licenties worden afgesloten voor minimaal 3 maanden.

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Wil je direct aan de slag?

Neem dan contact op via partnermanagement@valtaf.nl.

Statistieken

Actieve leden: 229.000
Nieuwsbriefabonnees: 70.000
Unieke bezoekers p/m: 350.000
Pageviews p/m: 2.000.000
Pageviews p/j: 22.800.000

Bezoekersprofiel

Bezoekers van Valtaf.nl hebben een grote interesse in gezond leven en/of afslanken. Deelnemers uiten hun mening massaal middels reacties op artikelen, recepten en het forum.